Aansprakelijkheid

Hooked to Creativity verleent u hierbij toegang tot www.hookedtocreativity.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. Hooked to Creativity behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarvoor aan u een mededeling te hoeven doen. De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van de website.

BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Hooked to Creativity spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Hooked to Creativity. In het bijzonder zijn alle prijzen op de website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Hooked to Creativity nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Niet alle producten zijn geschikt voor baby’s of jonge kinderen. Hooked to Creativity is niet aansprakelijk voor loszittende deeltjes en derhalve niet aansprakelijk voor eventuele schade die daaruit voorkomt.

Hooked to Creativity is niet aansprakelijk voor eventuele schade door bijvoorbeeld wassen, drogen, strijken of schade door gebruik van onze producten.

AUTEURSRECHTEN

Alle auteursrechten van intellectuele eigendommen betreffende deze materialen liggen bij Hooked to Creativity. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Hooked to Creativity, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

OVERIG

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.